Ibra:   I am coffee black.

Vika:   I am egg white.